ວັນພະຫັດ, ເດືອນມີນາ 23, 2023
33 C
Vientiane

About Us

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ
ຊື່ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ໄອຊີທີລາວ ຊອຟແວ ໂຊລູເຊີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ICTLao Software Solution Sole Co., Ltd
ສ້າງຕັ້ງ

07/2018

ທີ່ຕັ້ງ 064 ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕູ້ໄປສະນີ: 8750

ເບີໂທ

(+856)-30-539-7888

ປະທານບໍລິສັດ ທ.ສີສຸກ ມ້າວຄຳຜິວ

Sisouk Maokhamphiou
ການບໍລິການ ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ

( Windows/Android application )

ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌.
ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຊອຟແວ.

Founded

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
07/2018
ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

  • ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ
  • ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌

COMPANY SLOGAN

ສະໂລແກນບໍລິສັດ

LEVERAGE YOUR BUSINESS THROUGH OUR PASSIONATE SERVICES

ຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງເຮົາ

The specified book id does not exist.