27.7 C
Vientiane
ວັນຈັນ, ເດືອນສິງຫາ 26, 2019

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຊື່ບໍລິສັດບໍລິສັດ ໄອຊີທີລາວ ຊອຟແວ ໂຊລູເຊີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ICTLao Software Solution Sole Co., Ltd
ສ້າງຕັ້ງ07/2018
ທີ່ຕັ້ງ064 ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຕູ້ໄປສະນີ: 8750
ເບີໂທ(+856)-30-539-7888
ປະທານບໍລິສັດທ.ສີສຸກ ມ້າວຄຳຜິວ
Sisouk Maokhamphiou
ການບໍລິການຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ ( Windows/Android application )
ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌
ແນະນຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຊອຟແວ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

07/2018 ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ
・ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ
・ອອກແບບ ແລະ ຂຽນເວັບໄຊ໌

 

ສະໂລແກນບໍລິສັດ

ຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງເຮົາ

Leverage your business through our passionate services

ຄະຕິຂອງພະນັກງານ

ສະແດງຜົນງານດວ້ຍການກະທຳ
ປະສົບການ

error: Content is protected !!