27.7 C
Vientiane
ວັນຈັນ, ເດືອນສິງຫາ 26, 2019

ການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານ(ແບບທົ່ວໄປ)

 • ການສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານ

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກງານຫາເຮົາໄວ້ກ່ອນໄດ້ທຸກເມື່ອ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

173 Downloads
135 Downloads

ການຮັບສະໝັກງານ(ໃນປະຈຸບັນ)

 • ປະຈຸບັນເຮົາເປີດຮັບສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

 • STEP1. ສົ່ງເມວ໌ ໂດຍການຕື່ມ ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມ.
 • STEP2. ຢື່ນເອກະສານປະກອບ
  *ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ໃບຮັບປະກັນ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ໃບແຈ້ງໂທດ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)
  *ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໊ອບປີ້)
  *ເອກະສານການສຶກສາ(ຖ້າມີ)
  *ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ)
  *ຮູບ 3​x4 ສອງໃບ
 • STEP3. ເຮັດບົດທົດສອບວັດລະດັບທັກສະທົ່ວໄປ (SPI3)
 • STEP4. ສຳພາດ
 • STEP5. ສະຫຼຸບຜົນ

ແບບຟອມສະໝັກແບບອອນລາຍ

ປະຫວັດການຮັບສະໝັກທີ່ຜ່ານມາ

ໂປຣແກຣມເມີ້ : ເປີດຮັບສະຫມັກ ຮອດວັນທີ 16/8/2019

ປະເພດວຽກ ໂປຣແກຣມເມີ້ ໜ້າວຽກ ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ພັດທະນາຊອຟແວ ເງື່ອນໄຂ ...
error: Content is protected !!