ວັນຈັນ, ເດືອນມີນາ 17, 2024
28 C
Vientiane

ຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການບໍລິການຂອງເຮົາ Leverage your business through our passionate services

Designs & System

ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ລະບົບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

Standing For Community

ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນລາວ.

We Are Ready

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍົກລະດັບ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

Aim and Purpose

ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ເພື່ອນຳສະເໜີ ການບໍລິການທາງເຕັກໂນໂລຍີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມແບບມືອາຊີບ. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິການດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ຈິງໃຈ ແລະ ຖືເອົາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ.

ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ລະບົບເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແບບໝັ້ນຄົງ ແລະ ຖາວອນ.

ມຸ່ງໝັ້ນເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສັນເຕັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ ອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕະຫຼອດຈົນການເປັນ ຜູ້ນຳທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຍີທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ.

Our Works

ຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

OVERVIEW WEBSITE laolabor-pro.com laoscholarhunter.com ifurniturelaos.com BACK TO PROJECTS BACK TO PROJECTS Our client website
APP PARTY DRAW Party Draw Game Enjoy your free time With Our App 01 can play on offline and online 02 create group to play with your team 03 we have many game for You 04 Play our game on your free time 05 Enjoy 06 Party Draw BACK TO PROJECTS BACK TO PROJECTS APP NEW Party Draw Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon VISIT PROJECT APP BACK TO PROJECTS New Solution Solution technology ໂປຣແກຣມຊ່ວຍຂາຍ (POS) technology ໂປຣແກຣມ ສື່ສານທາງໄກ technology technology technology technology BACK TO PROJECTS BACK TO PROJECTS NEW WEBSITE laolabor-pro.com laoscholarhunter.com ifurniturelaos.com mcemploymentservice.com Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon WEBSITE VISIT PROJECT BACK TO PROJECTS

Our Clients

ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Domestic

ພາຍໃນປະເທດ
belao-logo
LaoLabor-Pro-Logo
laoscholarhunter-Logo
ifurniturelao-logo

overseas

ຕ່າງປະເທດ
IPL-Logo

Video Company

ວິດີໂອບໍລິສັດ