ວັນພຸດ, ເດືອນກໍລະກົດ 6, 2022
24.9 C
Vientiane

Contact Us

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

contact form

ສົ່ງແບບສອບຖາມ

  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ (*)
  ອີເມວ໌ (*)

  ເພດ (*)

  ເບີໂທລະສັບ (*)
  ເລື່ອງ (*)
  ເອກະສານປະກອບ(ຖ້າມີ)
  ເນື້ອໃນ

  Location

  ສະຖານທີ່

  064 ບ້ານສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕູ້ໄປສະນີ: 8750

  feel free to contact us

  (+856)-30-539-7888

  WHATSAPP

  info@ictlao-soft.com