ຂໍ້ດີຂອງເວັບໄຊສ໌

ຕາມທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຂໍ້ດີຂອງເວັບໄຊສ໌ ຈາກຫຼາຍເອກະສານ ຫຼາຍບົດຄວາມ. ສະນັ້ນ, ທາງເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບ ແລະ ນຳສະເໜີແກ່ບັນດານັກຊອກຮູ້ທັງຫຼາຍ ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນການສ້າງເວັບໄຊສ໌ເປັນຂອງໂຕເອງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດນ້ອຍໃຫຍ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຄັດສັນມາເປັນບົດຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ການສ້າງເວັບໄຊສ໌ເປັນຂອງໂຕເອງ ແມ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ

  1.ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສ້າງພາບລັກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຫຼື ສະຖານທີ່
  2.ສາມາດແນະນຳບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ ໃນຮູບແບບ ຮູບພາບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ
  3.ສາມາດປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະສ້າງໂປຣໂມຊັ້ນ, ເພີ່ມການບໍລິການ ຫຼື ເພີ່ມສິນຄ້າ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍດາຍ ແລະ ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອີກດ້ວຍ
  4.ເປັນການແນະນຳບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຫຼື ສະຖານທີ່ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ
  5.ເປັນອັນດັບທຳອິດ ມີບ່ອນສະແດງຂໍ້ມູນຢູ່ອອນລາຍ ທີ່ສາມາດແນະນຳບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຫຼື ສະຖານທີ່ ໄດ້ຢ່າງທັນສະໄໝ
  6.ມີຄວາມເປັນສາກົນ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່
  7.ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍຕົງ, ສາມາດຊອກຮູ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ບໍ່ຜ່ານການແນະນຳຈາກຜູ້ແນະນຳພາຍນອກ
  8.ຊ່ວຍໂຄສະນາບໍລິສັດ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຫຼື ສະຖານທີ່ ໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
  9.ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ກວ້າງອອກກວ່າເກົ່າ

ຜ່ານການອ່ານຂໍ້ດີຂອງເວັບໄຊສ໌ແລ້ວ ຄິດວ່າຫຼາຍທ່ານຄົງຢາກຈະມີເວັບໄຊສ໌ ເປັນຂອງໂຕເອງ ແລ້ວ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດໃດ. ຢ່າລໍຊ້າຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງດ້ວຍການບໍລິການທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ລາຄາເປັນກັນເອງ ເຊິ່ງຄ່າອອກແບບເວັບໄຊສ໌ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ $200 ເທົ່ານັ້ນ