ລະບົບອັບເດດຫຼາຍຖານຂໍ້ມູນແບບທັນທີ ທັນເຫດການ


ປັດຈຸບັນແນວໂນ້ມການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວລັດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ຢູ່ປະເທດລາວມີຈໍານວນຜູ່ຕິດເຊື້ອຄົງທີ່ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສູນກັກຕົວຂອງລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມເຊື້ອພະຍາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເດີນທາງເຂົ້າມາພາຍໃນປະເທດຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ເຊັ່ນ: ການເດີນທາງຂອງຄະນະລັດຖະບານ ຫຼື ການເດີນທາງຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງກັບປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຍັງມີການເດີນທາງໄປມາ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ. ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ດີໃນແຕ່ລະມື້, ຫຼີກລ້ຽງສະຖານທີ່ແອອັດ, ສະຖານທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນມີຄວາມກັງວົນວ່າ ຜູ່ຄົນທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ  ເຂົາສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ກັກໂຕໄດ້ຢູ່ໃສ ຫຼື ເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພີ່ນ້ອງ, ຄອບຄົວ ທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄປກັກໂຕຢູ່ໃສ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງໄປສອບຖາມຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອຂໍລາຍລະອຽດທີ່ຈຳເປັນ

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ກັກໂຕ ຫຼື ຊອກຫາສະຖານທີ່ຫວ່າງ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ລະບາດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະສານງານຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ

ສະນັ້ນ, ຖ້າຢູ່ລາວມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບເວັບໄຊສ໌ ຫຼື ແອັບພິເຄຊັນ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງຜູ່ເດີນທາງ ລວບລວມໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ກັກຕົວ ໄວ້ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ການນຳສົ່ງຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຄາດເຄື່ອນ ໂຮງແຮມ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກໂຕສາມາດກວດສອບຜູ່ເດີນທາງທີ່ຈະເຂົ້າມາພັກເຊົາໄດ້ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການປະສານງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍບໍ່ຈຳເປັນລາຍງານ ຫຼື ປະສານງານຫຼາຍຝ່າຍ ເມື່ອມີຜູ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ແຕ່ລະໜ່ວຍງານສາມາດກວດສອບໜ້າທີ່ຂອງຕົນຜ່ານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງສາມາດກວດສອບໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການປະສານງານຜິດພາດ ຫຼື ການສື່ສານຜິດ, ຜູ່ເດີນທາງກໍສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ພັກໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຍ້ອນລະບົບຈະມີການອັບເດດຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຂະນະນີ້ໂຮງແຮມນີ້ສາມາດຮອງຮັບຜູ່ເດີນທາງໄດ້ຈັກຄົນ, ມີຜູ່ເດີນທາງຈັກຄົນທີ່ເຂົ້າພັກໃນໂຮງແຮມນີ້

ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອັນດຽວກັນຈະເຮັດໃຫ້ສະດວກຫຼາຍຝ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ຜູ່ເດີນທາງ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອັນດຽວກັນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນລໍຖ້າການນຳສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສາມາດເກັບກຳລາຍລະອຽດຂອງຜູ່ຄົນ, ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານມີຂັ້ນຕອນທີ່ສັ້ນເຂົ້າ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ. ການຈັດການທີ່ເປັນລະບົບເຮັດໃຫ້ການປະສານງານເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ, ຫຼຸດຂັ້ນຕອນການນຳສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປພາກສ່ວນຕ່າງໆໄດ້

ຖ້າຈະເຮັດລະບົບຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ແຕ່ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທາງດ້ານບໍລິຫານ ທາງເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຢ່າງເຕັມທີ່